Til Forsiden  Kontakt Michael Westh   Ararat  
 

 Michael Westh,
p.t. i Armenien.
  Om Noah, arken og Ararat    
 


Armenierne er et af de ældste folkeslag i verden. De nedstammer fra Noah. Landet ligger, hvor Noah steg ned fra Arken, og hvor Eden lå.

Ararats bjerg, hvor Noahs ark strandede, ligger midt i Armenien. Herfra udgår også floderne Eufrat og Tigris. Armenierne antog som de første kristendommen som folk. Uden kristendommen, kan man ikke forstå armensk kultur.

Ind i den virkelighed virker et lille missionsselskab, Dansk Armeniermission som støttemission for den armenske ortodokse kirke.

Børnelærdom
Det hører til den armenske børnelærdom, at da menneskeheden spredtes fra Babel vendte nogle tilbage til stedet, hvor Edens have lå, netop der i Ararats bjerge, hvor Noah landede og ofrede takkeoffer til Gud.
Måske de kendte til fortællingerne om stedet og følte sig tiltrukket af dets hellighed. Deres leder, Hajk tilkæmpede sig landet. Hajk er Armeniernes stamfar og søn af et barnebarn af Noah, nemlig Torgom.

I Biblen nævnes Torgom eller Togarma i 1 Mos 10,2-5. Han var søn af Gomar, som var søn af Jafet, een af Noahs sønner. Også i Ezekiels bog er et område i ’det yderste nord’, i Østanatolien nævnt, Bet-Togarmar. Ifølge armensk forståelse gik Guds pagt med Noah, og gennem ham med menneskeheden, på en særlig måde igennem det armenske folk, fordi de var knyttet til stedet og Noah.

Bibelske Armenien – Historisk Armenien
Netop de to første store fortællinger i Biblen, om mennesket i Edens have og om Noahs redning ud af menneskelægten sammen med sine nærmeste, forbindes på forskellig vis med det område på landkortet, hvor Armenien findes.

Tager vi det større Historiske Armenien, og sådan har det set ud ind til 1918, da Den første Republik blev dannet, ligger Ararats bjerg midt i det, og ud fra området springer de to floder, som udgik fra Edens have, Eufrat og Tigris. Deres kilder næres fra de armenske bjerges smeltevand. Ararats to tinder findes netop der, hvor Tyrkiet, Iran, Nachichevan og Armenien i dag mødes.
Men det er slet ikke altid at moderne landegrænser kan sætte grænser for menneskets længsler og selvforståelse.

Kunst og kultur
Der er ikke noget at sige til, at Armeniens stolthed ligger inden for kunst, litteratur, musik, og mange grene inden for intellektuelt arbejde. Et folk som danskerne har gennem 1000 år boet på den samme jord, uden noget fremmed åg over sig. Derfor fokuserer danskerne langt mere på at udvikle den synlige, beboede og nagelfaste verden. Men for armenieren har det været om at gøre at satse på den rigdom, som ikke kan mistes i ulykkens, forfølgelsens og flugtens tid. Utrolige mængder af smuk kristen kirkebyggeri og kunst og enorme mængder af kristen litteratur er blevet lagt øde af andre kulturer.

Tidsforestilling
Blandt andet på grund af, at muligheden for udslettelse som folk eller kultur har luret ved døren, er det for en moderne ung armenier ikke en mærkværdighed at være bevidst om historiske forhold, som f.eks. kristendommens indførelse i 301, Kalcedon og kirkesplittelsens mange hvorfor’er i 451, eller Hajks erobring af Eden og Noahs første vingård her i Armenien. Det hører med til selvbevidstheden og bevidstheden om ens egen oprindelse og dermed eksistensberettigelse.

Søsterkirke
Dansk Armeniermission havde den glædelige oplevelse, at Københavns biskop sammen med Dansk Armeniermissions udsending til Armenien i september 2001 var med i flokken af repræsentanter for de søsterkirker, der var indbudt til fejringen af 1700 års jubilæet for kristendommens antagelse som den armenske nations tro.


Links:

Hele artiklen findes på:
http://www.2westh.org/armenske_billeder.html

Se også:
http://www.2westh.org

Nyhedsbrev pr mail om Armenske Begivenheder, ved Mona og Michael Westh

"Michael Westh" <michael@2westh.org>

Topen af siden