Lignelsen om den rige mand og Lazarus 

Tegning: Helle LerkeDer var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt.

Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. 

Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. 

Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. 

Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. 

Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines.

Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. 

Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. 

Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. 

Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. 

Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.« 

Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Luk 16,19-31


Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.

Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.

Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

1 Kor 2,10b-13