Til forsiden

Kyrie eleison 
Kriste eleison 
Kyrie eleison