Mosaik fra Mariakirken

Til forsiden

Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender
under dine fødder?

Matt.22,44

Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. Bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.