Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.
Matt 6.21 Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.