Kristen healing
-
ved diakon Holger Madsen   

  Jeg tilbyder en kristen åndelig omsorg med samtale og forbøn,
eventuelt med håndspålæggelse, hvis det ønskes, eller
med salvning med olie, som beskrevet i Bibelen,
Jakobs Brev 5, 13-16

Kristen Meditation

Jak 5,13-16


 
 Kontakt
De syges salvelse er personlig omsorg, der gives til f.eks. syge og svagelige, for at give ny styrke og livsmod på troens grundlag. Sygesalvelsen kan gives efter et fastlagt ritual med udgangspunkt i Bibelen, men kan - på samme kristne grundlag - også udformes så den tilpasses det enkelte menneske i den konkrete situation.

Jeg tilbyder ikke mirakuløs helbredelse af uhelbredelig sygdom eller handicap.
Hvor kristen healing ønskes på baggrund af sygdom, vil det altid være en forudsætning, at almindelig lægelig behandling allerede er iværksat.

Jeg arbejder på et helt dagligdags niveau, på bibelsk grundlag, med at inddrage troens og bønnens kraft, på linie med alle andre menneskelige ressourcer, i bestræbelsen på at leve et godt liv, overkomme problemer og sygdom, udvikle sig og vokse i ånd og sandhed.
Også i dødens nærhed kan healing hjælpe ved at klargøre livets spørgsmål på troens grundlag.

Healing i kristen forstand er mere forbøn end behandling, mere omsorg end praktisk hjælp, mere åndelig vejleding og tilgivelse end psykologisk bistand, mere accept af troens og anfægtelsens individuelle veje end af dogmernes og fornuftens standarder.

Man betaler for min tid, ikke i forhold til eventuel helbredelse eller et andet registrerbart resultat.
Der er ingen garanti for noget resultat. Det eneste, jeg kan garantere er mit oprigtige ønske om at hjælpe på grundlag af bibelens tekst og min egen tro:
Samtale og velsignelse efter retningslinierne i Jakobs Brev kan føre til et stærkere Guds-forhold.Jakobs Brev Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab. kapitel 5 vers 13 -16:
Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.