Til forsiden

Far i himlen!
Lad dit navn blive helligt,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad det blive sådan som du vil have
– her på jorden ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød vi har brug for i dag.
Tilgiv os det vi har gjort forkert
ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve,
men befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.
Amen


Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed.
Amen!

Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/259791

Fadervor efter den autoriserede oversættelse Bibelselskabet 1992
Sangbar version:   
Holger Madsen
Fader vor, i Himlen, helliget blive dit navn, komme dit Rige. Ske din vilje som i Himlen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.
Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen. Amen.