Til forsiden  Ære være Gud i det højeste ...

 I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.Luk 2,13-14