Foto: Anja Wolff

                Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet.       Sl 90,12  Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.